Janus PIM

Osnove marketinga

 

CILJ: Pružiti polaznicima uvid u osnove marketinga s naglaskoma na unaprijed defirane teme:

  •     Što je marketing i upravljanje proizvodom
  •     Marketing plan i njegovi elementi
  •     Analiza tržišta i segmentacija
  •     Analiza konkurencije
  •     Marketinška strategija proizvoda
  •     Pozicioniranje proizvoda
  •     Taktika i promotivne aktivnosti
  •     Primjena marketinške strategije
  •     Praćenje izvršenja marketinške strategije

 

 

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Poslovna edukacija Prodaja i marketing - Osnovne prodajne i marketinške vještine