Janus PIM

Upravljanje konfliktima u timu

 

Trening se odnosi na konflikte nastale unutar organizacije, među odjelima ili zaposlenicima koji zbog prirode svog posla imaju naizgled sukobljene interese. Odjel za naplatu potraživanja će npr. imati za cilj reducirati broj klijenata koji su problematični po pitanju naplate, dok će odjel prodaje nastojati privući čim više klijenata, bez obzira na njihovu platežnu politiku.

Cilj treninga je u prvom redu naučiti polaznike kako će izbjegavati i preventivno djelovati na konfliktne situacije, a ako ipak dođe do određenog konflikta, kako ga konstruktivno rješavati. Kako spriječiti takve konflikte i stvoriti atmosferu timske suradnje. U programu će se istraživati vrste konflikata i preventivnih aktivnosti koje menadžeri mogu poduzeti kako konflikti ne bi izazvali štetu ili kako bi čak postali korisni za organizaciju.

 

 

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Poslovna edukacija Management - Napredne managerske vještine