Janus PIM

Motivacijske vještine

 

CILJ: Ponuditi praktična znanja i vještine koje ćete moći koristiti u svakodnevnom motiviranju suradnika i članova tima, kako kolega i podređenih, tako i nadređenih.

 

 

Na jednostavan i praktičan način sudionike ćemo provesti kroz kompleksnost motiviranja te pružanja motivirajuće povratne informacije.

 

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Poslovna edukacija Management - Napredne managerske vještine