Janus PIM

Temeljne managerske vještine

 

Cilj ovog treninga je provesti sudionike na jednostavan i praktičan način kroz kompleksnost upravljanja osobnog i poslovnog pristupa rada i obveza. Inspirirani vodećim primjerima iz svjetskog liderstva, sudionike ćemo upoznati sa elementima kako da:

  •     identificiraju ključna područja vremenskog menadžmenta
  •     osvijeste vlastiti način korištenja vremena
  •     iznađu mehanizme za učinkovitije iskorištavanje vremena
  •     znaju kvalitetno postavljati ciljeve
  •     identificiraju svoje dobre strane i potencijale za razvoj
  •     nauče metode određivanja prioriteta
  •     primijene učinkovit proces definiranja planova
  •     osvijeste svoje motivacijske faktore i osobni vrijednosni sustav
  •     prepoznaju simptome stresa, te načine preventivnog djelovanja ili tehnika za njegovo ublažavanje
  •     postignu balans u svom privatnom i poslovnom životu

 

 

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Poslovna edukacija Management - Osnovne managerske vještine