Janus PIM

Metodologija

 

Naši programi razvoja timova više su iskustvenog, a manje teorijskog karaktera. Ovisno o karakteristikama grupe na čijem se razvoju radi, kreiramo set aktivnosti i izazova kroz koje sudionici prolaze zajednički, a koje mogu riješiti isključivo međusobnom komunikacijom, dijeljenjem informacija i suradnjom. Aktivnosti su kreirane tako da postepeno vode grupu u sve kompleksnije zadatke u kojima sve više dolazi do izražaja funkcioniranje tima kao cjeline.

Ovisno kojim se aspektima timskog rada želi dati naglasak, program može biti više usmjeren na npr. komunikaciju u timu, dijeljenje informacija, rješavanje problema u timu, rješavanje konflikata, donošenje odluka, vođenje tima i sl. Aktivnosti mogu biti organizirane bilo u zatvorenom prostoru ili u prirodi, te su u tom slučaju aktivnosti više fizičkog tipa. Težina i kompleksnost fizičkih aktivnosti prilagođava se dobi i fizičkoj spremnosti grupe.

U svom radu, prema potrebi koristimo i upitnike kojima se ispituju i dijagnosticiraju stupnjevi razvoja pojedinih aspekata timskog rada.

Kreiramo i organiziramo programe izgradnje timova neovisno o veličini grupe, no o veličini grupe će ovisiti odabir konkretnih aktivnosti.

Ovisno o zahtjevima programa u timu koje će raditi na razvoju Vašeg tima okupljamo različite stručnjake koji pokrivaju sve potrebne aspekte razvoja timskog rada. Tako će naš tim prema potrebi okupljati psihologe, stručnjake za osobni razvoj, stručnjake za rješavanje konflikata, za razvoj timskog vođenja, iskusne facilitatore, poznavatelje principa učenja odraslih, instruktore za različite fizičke aktivnosti, poznavatelje pojedinih regija, prirodnih terena i konfiguracija, te niz drugih stručnjaka.

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Razvoj tima Metodologija