Janus PIM

360°Feedback PDF Ispis E-mail

 

 

 360° feedback je jedan od najsnažnijih alata koji pomaže zaposlenicima da prepoznaju vlastite prednosti i nedostatke kako bi mogli unaprijediti svoje profesionalne kompetencije. Na temelju anonimne i povjerljive povratne informacije od strane nadređenog, vlastitih zaposlenika i drugih kolega moguće je planirati razvojne aktivnosti kako bi mogli prilagoditi one vještine koje su ocijenjene ispod zadovoljavajuće razine.

 

 

Kao i mnoge druge metode, 360°Feedback razvijen je za vojnu primjenu, kao podrška razvoju osoblja. Bilo je potrebno pola stoljeća da bi HR profesionalci prepoznali vrijednost spomenute tehnike. Krajem 90-tih godina prošlog stoljeća ova sociometrijska tehnika doživljava masovnu primjenu u organizacijama i to u različite svrhe: za razvoj pojedinca, razvoj tima, unapređenje odnosa s korisnicima, u procesu upravljanja učinkom itd.

 

Popularnost ove tehnike veže se uz moderna shvaćanja uloga unutar organizacije. Suprotno tradicionalnom shvaćanju odnosa odgovornosti unutar tvrtke prema kojem je procjena učinka i poželjnog ponašanja eksluzivno pravo menadžera, moderna teorija organizacije donosi novu perspektivu. Svi sudionici radnog procesa imaju sposobnost adekvatno opažati i procjenjivati karakteristike, sposobnosti i ponašanja osobe koja sudjeluje u tom procesu. Tako dobiven kontrast u percepciji o izvedbi ili stupnju razvoja nekog pojedinca, odlična je podloga za daljnje akcijske planove i upravljanje. U procesu davanja povratne informacije mogu sudjelovati sve osobe uključene u poslovni proces: direktno podređeni, kolege, šefovi, korisnici, a i samoprocjena predstavlja važan izvor informacija. Pri svemu tome bitno je da kompanija, u kojoj se provodi ovakva tehnika, ima težnju prema takvoj poslovnoj kulturi koja potiče integraciju ljudi i rukovodstva, kao stila rukovođenja temeljenog na participaciji. 

 

U Janus PIM-u istraživanje 360°Feedback shvaćamo prvenstveno kao alat koji omogućava identifikaciju potreba za individualnim razvojem. Naše je iskustvo da je najbezbolnije u radnu okolinu uvesti takav način evaluacije ako pristupimo razvoju kompetencija u kojem profitiraju sve strane. Pojedinac postaje kompetitivniji na tržištu rada i pri tome mu razvijenije kompetencije olakšavaju svakodnevni posao, a još može biti i nagrađen u okviru kompenzacijskog sustava koji vrednuje individualni razvoj. Kompanija, s druge strane, razvija svoje zaposlenike prema modelu koji je definirala i koji podržava i omogućava ostvarenje njene strategije. 

Upravo zato, smatramo da dizajniranje i implementacija svakog 360° feedback procesa treba biti „krojena prema naručitelju“, odnosno da je nužno u suradnji sa vodstvom kompanije pažljivo definirati, razviti, komunicirati i implementirati sam proces. Vjerujemo da je ispravno u prvom koraku 360° feedback primijeniti u svrhu evaluacije menadžerskih kompetencija s ciljem njihovog razvoja i profiliranja, a pri tome od njih stvoriti agente promjena u načinu razmišljanja. Nakon što smo uspješno uveli ovaj proces u kompanijsku kulturu i život, ovisno o stupnju zrelosti kompanije i njenim potrebama, tehnika 360° feedbacka može se primijeniti i na široj populaciji zaposlenika i za druge specifične potrebe. 

S ciljem za što preciznijom, bržom i efikasnijom provedbom istraživanja, razvili smo aplikaciju „JanusPIM 360°Feedback“. Prednosti 360°Feedback istraživanja u online obliku kreću se od brzog, istovremenog prikupljanja podataka od velikog broja ispitanika, preko povoljne cijene takvih istraživanja (jer nema troškova papira, unosa, anketara i sl.) sve do nepostojanja granica u dosezanju ispitanika koji su dislocirani u zemlji ili inozemstvu. Ovakvo online istraživanje pruža visok stupanj sigurnosti, zaštite podataka i anonomnosti odgovora, kao i praćenje provedbe upitnika u realnom vremenu. Naravno, kako bi se izbjegle jezične barijere, provedbu istraživanja moguće je prilagoditi bilo kojem regionalno ili svjetskom jeziku. 

Administrator procesa može slobodno definirati upitnike, korištene skale i različite odnose među zaposlenima ovisno o potrebama organizacije. U svakom trenutku ovisno o fazi procesa ima potpun pregled nad situacijom: statusima ocjenjivanja, aktivnosti pojedinih ocjenjivača, te kontroli do tada prikupljenih rezultata. Brzo dostupne i pregledne podatke moguće je trenutno i pouzdano proslijediti odgovornima i držati cijeli proces stalno pod kontrolom.

 

Za provedbu 360°Feedback istraživanja,

obratite nam se s punim povjerenjem >>>

 

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Razvoj organizacije Istraživanja 360° Feedback