Janus PIM

HR Consulting PDF Ispis E-mail

 

Na temelju velikog iskustva svojih eksperata u području upravljanja ljudskim resursima, Janus Pim nudi niz HR usluga koje mogu pomoći organizacijama da usklade svoje ljudske potencijale sa zahtjevima poslovanja na moderan i efikasan način.

Bilo da se radi o razvoju Strateškog upravljanja ljudskim resursima koje do tada nije postojalo u organizaciji ili o implementaciji određenih alata u razvijeno HR okruženje, možemo vam ponuditi ekspertizu u svakoj fazi procesa koristeći pristup prilagođen specifičnostima tvrtke.

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Razvoj organizacije HR consulting overview