Teambuilding Ispis

 Teambuilding programi koje organiziramo razlikuju se od uobičajenog timskog «izleta» u prirodu budući da su aktivnosti pomno odabrane i fokusirane na konkretne ciljeve koje tim ili organizacija žele postići. Nakon svake aktivnosti grupa diskutira o provedenoj aktivnosti kroz facilitiranu diskusiju, te iznalazi načine za uspješnije funkcioniranje. Budući da poznajemo principe učenja odraslih, aktivnosti i diskusije kreirane su na način da omogućavaju maksimalan transfer znanja na stvarne situacije u organizaciji.