Change Management | Ispis |

 

Današnje turbulento poslovno okruženje nameće potrebu za svakodnevnim preispitivanjem poslovnih procesa kako bismo osigurali dugoročnu konkurentsku prednost. Učestalost inovacija na svim područjima te brzina komunikacije u modernom svijetu mnogima predstavljaju prije neugodan izazov nego priliku. Ne samo zato jer zahtjevaju stalne i brze promjene tradicionalnih načina razmišljanja i stavova, već poneke zahtjevaju i promjene u korporativnoj kulturi i viziji. Kako bi se promjene prihvatile sa entuzijazmom, kod zaposlenika je potrebno osvijestiti taj proces. Nakon toga vaš tim postaje i ostaje inicijatori promjena unutar kompanije te Upravi olakšava provođenje promjena. 

Za one koji znaju da „you have to run very fast to stay at the same place“ pripremili smo „Change management“ program koji će osigurati okružje u kojem će vaši zaposlenici na promjenu gledati kao na priliku!