Istraživanja Ispis

Zašto istraživanje u on-line obliku?

S ciljem za što preciznijom, bržom i efikasnijom provedbom istraživanja, temeljeno na desetogodišnjem iskustvu savjetovanja razvoja ljudskih resursa, razvili smo aplikaciju pod nazivom „JanusPIM HR istraživanja“.

Administrator procesa može slobodno definirati upitnike, korištene skale i različite odnose među zaposlenima, ovisno o potrebama organizacije. U svakom trenutku, ovisno o fazi procesa, ima potpun pregled nad situacijom: statusima ocjenjivanja, aktivnostima pojedinih ocjenjivača, te kontroli do tada prikupljenih rezultata. Brzo dostupne i pregledne podatke moguće je trenutno i pouzdano proslijediti odgovornima i držati cijeli proces stalno pod kontrolom.