Janus PIM

Vizija & Misija
Vizija PDF Ispis E-mail

 

JP Vision

  

Poticanje i učinkovita provedba promjena

koristeći najmodernije alate iz svjetske prakse upravljanja ljudskim resursima

 
Misija PDF Ispis E-mail

Naša misija je pružiti Vam sve oblike istraživanja ljudskih resursa te kreiranje i provedba poslovne obuke, seminara, treninga, coachinga i drugih oblika razvojnih programa koji će stvarno napraviti promjenu u načinu rada Vas kao pojedinca, tima ili organizacije u cijelosti

 


Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica O nama Vizija & Misija