Janus PIM

Prvi put manager

 

Novoimenovani menadžeri često se nalaze pred problemom transformacije s jednog seta zadataka i odgovornosti koji zahtijeva više stručnog znanja, na sasvim novi set koji zahtijeva manje stručnog znanja, a više vještina vođenja ljudi, raspolaganja ljudskim resursima i stvaranja odnosa sa svojim nekadašnjim kolegama, a sada podređenima po funkciji.

Mnogi novoimenovani menadžeri često niti ne znaju što funkcija menadžera zapravo donosi i što se od njih očekuje. Ovaj program je kreiran kako bi pomogao novoimenovanim menadžerima da se lakše nose s novom funkcijom, te da se brže prilagode novonastaloj situaciji i uspostave učinkovitost i produktivnost.

 

 
 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Poslovna edukacija Management - Osnovne managerske vještine