Janus PIM

Pitajte nas


Kontaktni podatci prikupljeni ovim obrascem neće biti javno objavljeni niti će se koristiti za bilo što drugo,

osim za slanje odgovora na Vaš upit. Vaše ime *

E-mail *

Telefon

Adresa

Vaš komentar ili upit *

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Newsletter

Želite li primati naš letak?S mailing liste možete se odjaviti u svakom trenutku slanjem e-maila na adresu odjava@janus-pim.hr Vaši osobni podatci nece biti javno objavljeni niti ce se koristiti za bilo koju drugu svrhu osim za slanje newslettera.

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica O nama Pitajte nas