Janus PIM

Odnosi s "teškim" klijentima

 

CILJ:  Trening obuhvaća principe verbalne i neverbalne komunikacije u procesu prodaje, razlike među ljudima, te prilagođavanje svog prodajnog pristupa i komunikacijskog stila svakom pojedinom stilu funkcioniranja kupaca /klijenata.
Poseban naglasak stavljen na komunikaciju s problematičnim i «teškim» klijentima, te kako se postaviti u situacijama pritužbi i reklamacija, te ljutitih kupaca/klijenata.

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Poslovna edukacija Prodaja i marketing - Osnovne prodajne i marketinške vještine