Janus PIM

Pregovaračke vještine

 

 

CILJ:  Trening upoznaje polaznike s procesom pregovaranja, od pripreme za pregovore, postavljanja ciljeva pregovora, odabira odgovarajuće strategije, tehnika vođenja poslovnih pregovora, do zaključivanja pregovora. Ovaj trening uključuje vježbu svakog od polaznika u situacijama pregovora, te snimanje kamerom, analizu i povratne informacije.

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica Poslovna edukacija Prodaja i marketing - Osnovne prodajne i marketinške vještine